Tiroid Kanseri

Randevu, Teşhis ve Tedavi için İletişime Geçiniz.

Onkoloji Tedavisi , Onkoloji Merkezi , Onkoloji Hastalıkları Tedavisi  , ankara onkoloji doktoru , ankara onkoloji doktorları ,

Tiroid kanseri

Tiroid kanseri en sık görülen kanserler arasında ilk sıralardadır. Özellikle kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha sık görülür. Tiroid kanseri 30’lu yaşlarda ve 50 yaş üzerinde daha fazla görülür. Ortalama görülme yaşı 50 yaş civarındadır. Ülkemizde kadınlarda en sık ikinci, erkeklerde dokuzuncu kanserdir. Her yıl, her yüz bin kadından 21’inde tiroid kanseri teşhis edilmektedir. Türkiye’de yılda 10,000 civarı yeni tiroid kanseri hastası görülmesi beklenmektedir

Tiroid kanseri risk faktörleri

Tiroid kanseri riskini artıran faktörler genellikle DNA hasarı yapan dış etkenlerdir. Net olarak nelerin tiroid kanseri yaptığına dair kesin bir veri olmamakla birlikte, bazı etkenlerin riski artırdığına dair çalışmalar vardır. En sık suçlanan etkenler arasında diğer tiroid hastalıkları, özellikle tiroidit veya guatr sayılabilir. Radyasyon maruziyeti, boyuna radyoterapi verilmesi, obezite ve ailede tiroid kanseri olması riski artıran diğer faktörlerdir.

Tiroid kanseri belirtileri

Tiroid nodülleri çok yaygın olarak görülür. Otopsi serilerinde insanların yaklaşık %50’sinde tiroidde nodül tespit edilir. Bu nodüllerin çok az bir kısmı kansere dönüşür, genellikle iyi huyludurlar.

Hastaların %90’ı genellikle tiroid nodülü şeklinde olup bir belirti vermeden yapılan biyopsi ile teşhis edilir. Erken teşhis için tiroid nodüllerinin düzenli olarak muayenesi önerilmektedir.

Belirti verecek büyüklüğe geldiğinde, tiroid kanseri genellikle boyunda ağrısız şişlik şeklinde kendini gösterir. Boyundaki şişliklerin yaklaşık 20’de biri kanserli olmasına rağmen yine de incelenmesi gerekir. İleri evrelerde ses kısıklığı, yutma güçlüğü gibi baskı belirtileri görülebilir.

Tiroid kanseri teşhisi

Tiroid kanseri şüphesi varsa fizik muayene ve boyun ultrasonu yapılabilir. Bazı durumlarda boyun bilgisayarlı tomografisi veya manyetik rezonans görüntüleme gerekebilir.

Kanserin kesin teşhisi için tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmalıdır. Şüphe durumunda nodüler guatr olan tiroid dokusunun cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.

Tiroglobulin isimli bir tümör belirleyicisi hem teşhis hem tedavi sonrası takipte kullanılabilir. Ayrıca tiroid hormonları T3 ve T4 ile tiroid stimulan hormon (TSH) değerleri monitorize edilmelidir.

Tiroid kanseri tipleri

Tiroid kanserinin 5 farklı türü vardır:

1- Papiller karsinom: En sık görülen türüdür. Genellikle 40 yaş altında, özellikle kadınlarda görülür. Tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %85-90’ını oluşturur.

2- Folliküler karsinom: Tiroid kanserlerinin %5-6’sını oluşturur. Genellikle orta yaşlı kadınlarda görülür.

3- Hürthle hücreli karsinom: Tiroid kanserlerinin %2’sini oluşturur. Biraz daha agresif seyirlidir.

4- Medüller karsinom: Tiroid kanserlerinin %2-3 kadarını oluşturur. Her yaşta görülebilir. Ailesel kalıtsal kanser sendromlarının bir parçası olabilir. RET mutasyonları sebebiyle ortaya çıkar.

5- Anaplastik tiroid kanseri: Tiroid kanserlerinin %1’ini oluşturan en nadir türüdür. Genellikle 60 yaş üstü kişilerde görülür. Çok agresif seyirlidir, hızla yayılım göstererek belirti verir

Papiller, folliküler ve Hürtle hücreli tiroid kanserlerine diferansiye (farklılaşmış) kanserler adı verilir. Bunlar tiroid dokusuna daha çok benzerler ve tedavileri diğer türlere göre daha kolaydır. Özellikle papiller tiroid kanserlerinin tam iyileşme oranı %90-95 civarına ulaşır. Hürtle hücreli karsinom önceden folliküler karsinomun bir alt türü olarak kabul edilmekte iken, 2017 yılında yayınlanan Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasıyla ayrı bir kanser türü olarak tanımlanmıştır. Diğerlerine göre daha agresif seyredebilir.

Tiroid kanseri tedavisi

Cerrahi

Tiroid kanseri tedavisinde cerrahi en önemli tedavi yöntemidir. İlk cerrahinin tam olması ve geride hiç tümör bırakmadan görülen tüm tümörün çıkarılması hastanın yaşam süresini etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle tecrübeli bir baş-boyun veya endokrinoloji cerrahı tarafından yapılması gerekir. Cerrahi sırasında tümörün yerleşim yerine göre tiroid bezinin bir kısmı veya tamamının çıkarılması gerekebilir. Boyundaki çevre lenf bezlerinden örnekleme yapılması önerilir.

Radyoaktif iyot 131 (RAİ) tedavisi

Yüksek risk tiroid kanserinde RAİ tedavisi ameliyat sonrası koruyucu veya tamamlayıcı amaçla kullanılır. İyot-131 ile tarama ve gerekirse tedavi yapılabilir.

Ayrıca nüks hastalıkta iyot 131 tutulumu var ise uzak metastazların tedavisinde RAİ tedavisi tercih edilir. Özellikle cerrahiye uygun olmayan vakalarda tedavi seçeneği öncelikle RAİ olmalıdır. Diğer sistemik tedaviler RAİ tedavisine dirençli hastalarda yapılabilir.

Radyoterapi

RAİ tutulumu olmayan tiroid kanserinde radyoterapi ameliyat sonrası koruyucu veya tamamlayıcı amaçla kullanılır. Lokal nüks durumunda cerrahiye uygun olmayan vakalarda uygulanabilir.

Ayrıca uzak metastazlarda komplikasyon olabilecek bölgelerin tedavisi ve ağrı palyasyonu amacıyla radyoterapi verilebilir.

Kemoterapi

Metastatik tiroid kanserinde kemoterapi kullanılabilir. Genelikle kemoterapiye çok hassas tümörler değildirler. Seçilmiş hastalarda özellikle medüller tiroid kanserlerinde ve anaplastik tiroid kanserlerinde yapılabilir.

Hedefe yönelik tedaviler

Tiroid kanserinin tedavisinde hedefe yönelik ajanlar ileri evre hastalıkta kullanılabilir. Metastatik diferansiye tiroid kanserlerinde (papiller veya folliküler karsinom) sorafenib (Nexavar) veya lenvatinib (Lenvima) kullanılabilir. Sadece RAI refrakter hastalarda 5-6 seans RAİ tedavisi sonrasında gündeme gelmelidir. Bunu için T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir.

Metastatik medüller karsinomda vandetanib (Caprelsa) veya cabozantinib (Cometriq) kullanılabilir. Yine özel izin alınmalıdır. Genellikle kemoterapi sonrasında tercih edilir.

Anaplastik tiroid kanserinde BRAF V600E mutasyonu olup olmadığına bakılmalıdır. V600E mutasyonu saptanan hastalarda BRAF inhibitörleri + MEK inhibitörleri olarak bilinen ilaçlar kombine kullanılır. Bu amaçla dabrafenib + trametinib kombinasyonları seçilebilir.

Tiroid kanseri ile ilgili yaptığım çalışmalar

Vuong HG, Ho ATN, Tran TTK, Capdevila J, Benekli M, Nakazawa T, Katoh R, Kondo T. Efficacy and toxicity of sorafenib in the treatment of advanced medullary thyroid carcinoma: A systematic review and meta-analysis. Head Neck. 2019 Aug;41(8):2823-2829.

Benekli M, Yalcin S, Ozkan M, Elkiran ET, Sevinc A, Cabuk D, Coskun HS,Oksuzoglu B, Bayar B, Akbulat A, Ozet A. Efficacy of sorafenib in advanced differentiated and medullary thyroid cancer: experience in a Turkish population. Onco Targets Therapy 2015;8:1-5.

Ciltas A, Gunaydin Y, Benekli M. (2015) Medullary Thyroid Cancer. In: Yalcin S, Oberg K (eds). Neuroendocrine Tumours. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi:.org/10.1007/978-3-662-45215-8_22

Cetin B, Buyukberber S, Senturk S, Uluoglu O, Coskun U, Benekli M. A previously unreported malignancy of the thyroid. Medical Oncology 2012;29(3):1418-20.

Savaş MC, Çelik İ, Benekli M, Kars A. Hyalinising trabecular adenoma of thyroid masquerading as thyroid carcinoma. Acta Oncologica 1997;36:436-437.

Copyright @2020 Her Hakkı Saklıdır. Site içerisindeki görseller ve dökümanlar kopyalanamaz, çoğaltılamaz. Reklamfoni

Dakika Reklam